КЦ комплет за тестирање ендотоксина (кинетички хромогени тест)