Комплет за тестирање хромогеног ендотоксина крајње тачке без диазо реагенса